Hobbyclub koken reeks 1

Waar ‘vrije tijd’ voor veel mensen synoniem staat voor rust of ontspanning, betekent dit voor jongeren met ASS vaak een ‘complexe tijd’ waar men geconfronteerd wordt met een aantal aspecten van het ‘anders zijn’. 

Wat

Vanuit deze vaststelling groeide het idee van de hobbyclubwerking.

Sinds januari 2015 richt Tanderuis vzw maandelijkse hobbyclubs in voor jongeren met autisme vanaf 14 jaar. We hebben de afgelopen 3 jaar in totaal 31 jongeren begeleid via de hobbyclubwerking. Heel wat jongeren blijven komen, en komen graag ! We zijn ervan overtuigd dat continuïteit de sleutel is van het welslagen van onze hobbyclubwerking.

We trachten continuïteit en voorspelbaarheid te bieden op volgende vlakken:

 • Inhoud: koken of gezelschapsspelen. Een jongere kiest per periode (reeks voorjaar: januari - juni en reeks najaar: september – november) voor welke hobbyclub hij/zij zich wil inschrijven.
 • Tijdstip: de data zijn bij de start van een periode bekend. Het gaat telkens om de laatste zaterdagnamiddag van de maand, van 14u tot 16u30. Met uitzondering van de maanden mei, juli, augustus en december.
 • Samenstelling: de groep deelnemers is per hobbyclub telkens dezelfde per reeks. Op die manier kunnen jongeren elkaar makkelijker leren kennen en kan er sprake zijn
 • van ‘groei’ in hun vriendschapsrelaties.
 • Begeleiding: we hebben een klein team van thuisbegeleiders en vrijwilligers dat afwisselend de hobbyclubs begeleidt. Enkele dagen voor de hobbyclub wordt een mail verstuurd met de namen van de begeleiders die die zaterdag aanwezig zijn.
 • Plaats: de hobbyclubs gaan steeds door in de gebouwen van Tanderuis vzw in Melle.
 • Op deze manier willen we een situatie creëren zonder stoorzenders zodat de jongeren ontspannen kunnen genieten van hun vrije tijdsinvulling.

Kostprijs

 • Inschrijvingsgeld van € 92,30, bestaande uit:
  • € 8 (bijdrage ingrediënten + drank en vieruurtje) X 5 namiddagen = € 40
  • Per namiddag zullen twee groepsbegeleidingssessies ondertekend worden (0,174 pptn en 10,46 euro) x 5 namiddagen = 52,30 euro

Deelnemers aan de hobbyclub koken kunnen na de activiteit het klaargemaakte gerecht meenemen naar huis (gelieve hiervoor zelf goed afsluitbare doosjes te voorzien).

Inschrijvingen

 • De inschrijving is pas definitief wanneer u het inschrijvingsgeld overgeschreven hebt voor 9 september 2019 op het rekeningnummer BE98 7370 3501 2393 met vermelding van naam zoon/ dochter en hobbyclub koken.
 • De begeleidingsfiches die getekend dienen te worden, zullen worden opgestuurd en dienen meegebracht te worden bij de eerste hobbyclub die doorgaat op 30 september 2019.

Deelnemers die niet gekend zijn binnen Tanderuis zullen gecontacteerd worden door de coördinator voor een kennismakingsgesprek.

Voor meer info en vragen over de hobbyclub kan u contact opnemen met de coördinator via hobbyclub@thuisbegeleidingautisme.be of bellen naar Ine Goeminne (tot en met juli) op 0491/72 03 13 of Jolien Van Acker (vanaf augustus) op 0492/ 46 42 38 .

Gegevens

Categorie
Vrijetijdswerking

Doelgroep:
14+

Datum
Uur
26/01/2019
14:00 - 16:30
23/02/2019
14:00 - 16:30
30/03/2019
14:00 - 16:30
27/04/2019
14:00 - 16:30
29/06/2019
14:00 - 16:30

Locatie:
Tanderuis VZW, Brusselsesteenweg 375 A, 9090 Melle

Brochure
hobbyclub-koken-reeks-1.pdf

Inschrijven

Inschrijven